Meldunki sytuacyjne SB - rok 1986; cz. II


Część II obejmuje okres: luty - kwiecień 1986 roku.



1 lutego 1986

W dniu 1986.01.31 o godz. 11.55 w KWK „Bobrek” w Bytomiu na oddziale G-II pokład 507 w chodniku 2 na poziomie 726 nastąpiło tąpnięcie, w wyniku którego uległo zawaleniu ok. 40 m. chodnika. W rejonie zawału znalazło się 4 górników. (…) W wyniku podjętej akcji ratowniczej dotychczas wydobyto nieżyjącego ob. J.M. Do godz. 9.00 dnia 1986.02.01. nie udało się dotrzeć do pozostałych w zawale 3 górników. Ratownikom pozostało do przebrania jeszcze ok. 7 m. zrujnowanego chodnika.

 

2 lutego 1986

K[ontakt] S[łużbowy] „TD” poinformował, że załoga KWK „Bobrek” ze spokojem przyjęła wiadomość o zasypaniu na dole 4 górników. Uznano, że wypadek taki może spotkać każdego górnika i jest to ryzyko zawodu. (…)

 

10 lutego 1986

KO „T.T.” poinformował, że wśród pracowników Huty „Zygmunt” trwają dyskusje na temat narady jaka odbyła się w Katowicach, a która dotyczyła spraw szerzenia się narkomanii, osób uchylających się od pracy itd. Dyskutujący są zdania, że czas skończyć z naradami i wydać jednoznaczne decyzje w formie zarządzeń w tych sprawach, gdyż „nieroby” żyją niejednokrotnie lepiej niż ci, którzy solidnie pracują. (…)

Od K[ontakt] O[peracyjny] „Staś” uzyskano informację, że do PRON w Bytomiu zgłasza się bardzo dużo mieszkańców prosząc o interwencje w sprawie remontu pieców kaflowych, które nie nadają się do użytku. Z dokonanych ustaleń wynika, że Spółdzielnia Remontowo-Budowlana w Bytomiu posiada tylko jednego zduna. Na bieżący rok przypada około 4 tys. remontów kapitalnych pieców kaflowych /tyle jest zgłoszeń/. Z powodu braku zdunów liczba remontu nie przekroczy nawet 30% potrzeb. (…)






Meldunek sytuacyjny z dnia 10 lutego 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]

11 lutego 1986

KO „J.M.” przekazał informację, że mieszkańcy osiedla Miechowice uskarżają się na nagminne pękanie grzejników c.o. tzw. panelowych. Wszyscy twierdzą, że wskutek tych pęknięć ponoszą bardzo duże straty, a PZU zwraca „grosze”.

TW ps. „Jerzy” poinformował, że w Miejskim Przedsiębiorstwie Techniki Sanitarnej w Bytomiu wiele negatywnych komentarzy pod adresem dyrekcji zakładu wywołał fakt wydania zarządzenia, aby wypłaty wynagrodzeń dokonać w lutym nie 10 ale 14, tj. w ostatnim dniu tygodnia. Decyzja ta spowodowana jest obawą dyrekcji, że po wypłacie ludzie nie przyjdą do pracy, gdyż większość ładowaczy to ludzie, którzy nadużywają alkoholu i przeważnie przepijają pieniądze po ich otrzymaniu.

 

12 lutego 1986

W związku z planowanym na kwiecień br. wyjazdem Opery Śląskiej w Bytomiu do RFN, do Wydziału Paszportowego WUSW w Katowicach wpłynęły 2 anonimy, w których autorzy wymienili kilka nazwisk osób, które planują pozostanie w RFN oraz zarzuca się w nich dyrekcji Opery niesprawiedliwe typowanie osób na wyjazd spośród personelu technicznego. W związku z powyższym przeprowadzono rozmowę z dyrektorem Siessem, w trakcie której wniesiono poprawki na liście osób. (…) Ponadto wyjaśniono zasadność wytypowania innych osób z personelu technicznego. (…) Dyrektor Siess wyjaśnił, że osoby z personelu technicznego wyjeżdżające do RFN będą pełnić również inne funkcje, m.in. jako statyści, garderobianie oraz będą wykorzystywane do ustawiania dekoracji i pomocy przy załadunku. (…)

Meldunek sytuacyjny z dnia 12 lutego 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]
 

14 lutego 1986

TW ps. „Michał” przekazał informację, że ob. Jacek Szarzyński, właściciel zakładu pamiątkarskiego w Bytomiu, zajmuje się wytwarzaniem proporczyków z napisem NSZZ Solidarność. Z informacji wynika, że produkcja tych proporczyków prowadzona jest na dużą skalę. Powyższy fakt będzie wyjaśniany w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia.

 

20 lutego 1986

W dniu 19.02. br. w godz. 12.50-16.20 minister górnictwa i energetyki gen. Cz. Piotrowski wizytował kopalnię „Bobrek” w Bytomiu. Towarzyszyli mu wiceminister Marian Gustek, rzecznik prasowy MGiE Janik, dyrektor Bytomsko-Rudzkiego Gwarectwa Kopalń Węgla Kamiennego Krajewski oraz z-ca Dyrektora ds. Technicznych Etryk. (…) Spotkał się też z ratownikami, których wyróżnił i podziękował za sprawnie przeprowadzoną akcje ratowniczą. Ratownicy ci uprzednio zostali odznaczeni medalami za Ofiarność i Odwagę w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

 

21 lutego 1986

W dniu dzisiejszym odbywa się w Sali nr 5 Sądu rejonowego w Bytomiu rozprawa przeciwko W. Dragon i J. Uchańskiemu oskarżonym o kolportaż nielegalnych wydawnictw i rozpowszechnianie wiadomości mogących wywołać niepokoje społeczne. W roli obserwatorów biorą udział b. aktywiści b. Solidarności z terenu Katowic i Bytomia, którzy w różnej formie zorientowani są w sprawach oskarżonych.

Meldunek sytuacyjny z dnia 21 lutego 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]
 

27 lutego 1986

TW ps. „Zdzisław” poinformował, że w rozmowie z E. Dybałą dowiedział się, że były przewodniczący ZKZ „Solidarność” przy KWK „Dymitrow” w Bytomiu P. Boruszewski był już na kilku spotkaniach  w salce katechetycznej kościoła pw. „Podwyższenia Krzyża Św.” W Bytomiu, gdzie zbierają się byli przewodniczący ZKZ różnych zakładów pracy i omawiają dalszą działalność na terenie swoich zakładów. (…) E. Dybała prosił aby TW z nikim się nie kontaktował, gdyż na terenie kopalni „Dymitrow” wiele osób pracuje dla SB. Dostarczy on TW listę osób, z którymi można rozmawiać swobodnie. Są to ludzie pewni i sprawdzeni, którzy czekają na ich sygnał. (…)

 

3 marca 1986

Z posiadanych informacji operacyjnych wynika, że w związku z rozprawą jaka odbyła się w dniu 1986.02.22 w Sądzie Rejonowym przeciwko W. Dragon i J. Uchańskiemu, W. Dragon w rozmowach z najbliższymi znajomymi stwierdzała, że przebieg rozprawy stanowił tzw. „mapet szow”. Twierdziła, że prokurator uciekł z rozprawy, a sędzia nie panował nad sytuacją.

Meldunek sytuacyjny z dnia 3 marca 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]
 

4 marca 1986

Na przełomie 1985 i 1986 roku KWK „Miechowice” oddała do użytku 4 bloki mieszkalne dla swoich pracowników. W związku z dokonanymi przydziałami odnotowano szereg niekorzystnych i krytycznych komentarzy pod adresem Komisji Mieszkaniowej. Zarzucano komisji, że przydzielała mieszkania osobom protegowanym przez kierownictwo służbowe i partyjne kopalni, a także osobom nowoprzyjętym do pracy /tzw. werbusom/ w celu ściągnięcia ludzi do kopalni. Z ustaleń przeprowadzonych na kopalni wynika, że zarzuty kierowane pod adresem komisji przydziału mieszkań były bezpodstawne. (…) Wg. opinii kierownictwa kopalni sytuację niezadowolenia części załogi występują przy wszelkich przydziałach mieszkań, asygnat samochodowych itp., kiedy to potrzeby załogi są większe niż możliwości ich zaspokojenia.

W dniu 1986.03.06. w godzinach rannych w Bytomiu przy ul. Wallisa 2 oraz Bieruta 53 /wieżowce/ ujawniono kolportaż łącznej ilości 82 szt. Ulotek for. 7,5x6,5 cm wykonanych metodą pieczątki na papierze kratkowym o treści: „Uwolnić więźniów politycznych. Solidarność”. (…)

 

8 marca 1986

Z uzyskanych informacji wynika, że sytuacja w przemyśle nabiałowym na terenie Bytomia w obecnej chwili jest gorsza aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spowodowane jest to znacznym spadkiem podaży mleka w punktach skupu. (…) Na rynku najbardziej odczuwalny jest brak twarogów i śmietany o wysokoprocentowej zawartości tłuszczu. Mogą tez wystąpić ograniczenia w dostawach mleka woreczkowanego, a także mleka w proszku i odżywek dla dzieci typu „Bebiko” i „Laktovit”. Nie powinno zabraknąć na rynku masła. Wprawdzie zaczyna się uszczuplać zapasy, ale produkcja masła jest bieżąca kosztem śmietany o wyższej zawartości tłuszczu. (…) Kierownictwa i załoga Zakładu Mleczarskiego w Bytomiu – jak poinformowali k.s. – „robią wszystko”, aby na rynku nie odczuwano za bardzo braków nabiału. M.in. wprowadzono 3 zmianową produkcję, aby jak najlepiej wykorzystać przydzielony surowiec.

 

10 marca 1986

W dniu 1986.03.08. o godz. 18.30 zabezpieczano operacyjnie w parafii pw. „Podwyższenia Krzyża Św.” Mszę w intencji „Ojczyzny i ks. Jerzego Popiełuszki”. Mszę odprawił i kazanie wygłosił ks. Mieczysław Tyburczy. (…) W trakcie kazania nadmienił, że w dowód pamięci na ręce kobiety, która wychowała wspaniałego syna pani Marianny Popiełuszko  został przesłany telegram z życzeniami od wspólnoty parafialnej. Ponadto kazanie przeplatane było wierszami Anny Kamińskiej i ks. J. Popiełuszko czytanymi przez ks. Tyburczego. (…) W końcowej części nadmienił, iż po 16 miesiącach, jakie minęły od procesu w Toruniu, Marianna Popiełuszko nie może otrzymać z depozytu sądowego sutanny i innych rzeczy, aktualnie tą sprawą zajmuje się mec. Edward Wende lecz władze sądowe nie widzą podstaw wydania tych rzeczy. W mszy uczestniczyło ok. 400 osób w różnym wieku. (…)



Meldunek sytuacyjny z dnia 10 marca 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]
 

15 marca 1986

W dniu 1986.04.14. w sklepach na terenie Bytomia zaobserwowano bardzo wzmożony wykup artykułów spożywczych. Sytuacja taka utrzymywała się aż do zakończenia godzin handlu. Były bardzo duże kolejki kupujących, często kończące się poza sklepem. Wykupywano przeważnie masło /średnio 4-6 kostek/, cukier /po kilka kilogramów/, margarynę, mąkę i inne towary sypkie. Wykupywano również alkohol. W kolejkach słyszało się komentarze, że od poniedziałku wszystko drożeje, np. cukier będzie kosztował 150 zł za 1 kg, a wódka /najtańsza/ 800 zł.

Odnotowano negatywne komentarze na temat zaopatrzenia bytomskich sklepów mięsnych. Narzeka się na złe zaopatrzenie sklepów wędliny, jest tylko w ciągłej sprzedaży 1 gatunek kiełbasy, tzw. dyżurnej. W godzinach popołudniowych brak jest dla osób pracujących podstawowych gatunków mięsa. (…)

 

19 marca 1986

W dniu 1986.03.18. o godz. 18-tej w parafii pw. „NSPJ” w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 9 zabezpieczano operacyjnie mszę świętą za zmarłego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Mszę celebrował ks. Stanisław Data. (…)



Meldunek sytuacyjny z dnia 19 marca 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]
 

20 marca 1986

Z informacji KS „AO” wynika, że w związku z obchodami 10-lecia swej działalności Zarząd Miejski  ZSMP przygotował szereg imprez. Nad ich sprawnym przebiegiem patronat objął Honorowy Komitet, w skład którego weszli przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i administracyjnych miasta, wojska i milicji. Przewodniczącym Komitetu Honorowego został I sekretarz KM PZPR R. Urbański. W składzie zarządu znaleźli się m.in. wicewojewoda katowicki P. Spyra, przewodniczący PRON B. Lewandowski, Przewodniczący MRN Z. Czajczyk, Prezydent miasta W. Mączarowski,  (…) przewodniczący ZM ZSMP Andrzej Opuchlik.

 

21 marca 1986

Z informacji uzyskanej od TW ps. „Anka” wynika, że w bytomskim środowisku rzemieślniczym duże oburzenie wywołała sprawa nakazowego rozdziału tablic metalowych z napisem krótko charakteryzującym każdy punkt rzemieślniczy. Cena takiej tablicy wynosi 1700 zł. Tablice te były bezpośrednio rozprowadzane przez Cech Rzemiosł Różnych w Bytomiu. O powinności ich odbioru rzemieślnicy zostali powiadomieni listownie, z dopiskiem o natychmiastowym ich odbiorze. Większość rzemieślników bytomskich tablic tych nie odebrała. W sprawie tej do Cechu został złożony protest w wyniku którego Cech niezwłocznie wycofał się z dalszego rozdzielnictwa tablic. Zwraca uwagę bezsensowność tego przedsięwzięcia, gdyż prawie każdy zakład rzemieślniczy posiada swój szyld. Wyraża się opinię, iż osoba która zaaranżowała tę całą sprawę musiała mieć z tego tytułu spory zysk, gdyż w Bytomiu jest ponad tysiąc zakładów rzemieślniczych. Sprawa ta będzie wyjaśniana operacyjnie.

 

29 marca 1986

W dniu 1986.03.28 o godz. 18.30 w kościele pw. „Podwyższenia Krzyża Św.” Msze odprawił ks. Mieczysław Tyburczy. Nabożeństwo miało charakter okolicznościowy, związany z Wielkim Postem oraz świętami wielkanocnymi. Na uwagę zwraca krótki fragment kazania, w którym ks. Tyburczy stwierdził, że Dzień zwycięstwa jest obchodzony bardzo uroczyście i z wielka powagą. Jest uroczysta zmiana warty, są salwy honorowe, jest chwila ciszy. Natomiast mało kto pamięta, że już po wojnie zginęło prawie 200 000 żołnierzy AK, którzy walczyli o wolną Polskę, ale nie taką, jaka jest teraz. O nich się już zapomniało. Innych negatywnych akcentów nie stwierdzono.



3 kwietnia 1986

Od TW „Zdzisław” uzyskano informację, że w salce katechetycznej kościoła pw. „Podwyższenia Krzyża Św.” Organizowana jest wystawa grafik Jacka Fedorowicza o tematyce związanej z „Solidarnością”. Otwarcie wystawy przewidziane jest na 6 kwietnia br. Wystawa ma trwać do końca kwietnia i połączona będzie ze sprzedażą niektórych grafik w cenie po 300 zł za sztukę. Niektóre grafiki o szczególnie wrogim wydźwięku politycznym planujemy przejąć operacyjnie. (…)

Z informacji uzyskanej od LS „J.Ł” wynika, że decyzją z dnia 86.02.24. Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu wyraził zgodę na ustawienie krzyża w dzielnicy Bytom-Karb przez ks. Leopolda Rychtę, proboszcza parafii pw. „Dobrego Pasterza” powyższy krzyż zostanie usytuowany przy ul. Konstytucji pomiędzy blokami nr 77 i 78. (…)

Meldunek sytuacyjny z dnia 3 kwietnia 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]
 

5 kwietnia 1986

W dniu wczorajszym z z-cą dyrektora Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej w Bytomiu ob. Kasperek przeprowadzono rozmowę odnośnie dostawy do magazynów wym. Spółdzielni zepsutych cytryn. Ustalono poprzez „Hortex” Warszawa, że oddział szczecin dostarczył do WSO Bytom w dniu 1986.03.29 - 9,2% nadgniłych, znaczkowanych cytryn, w dniu 1986.04.01. – 27,1% zepsutych cytryn na ogólną ilość 15,9 ton, a w dniu 1986.04.02. – 1,4%. Obecnie w magazynach WSO trwa sortowanie cytryn, z czego cytryny w dobrym stanie przeznaczone będą do sprzedaży detalicznej, a zepsute dołuje się na terenie zamkniętym.

 

9 kwietnia 1986

W dniu 1986.04.08. o godz. 17.00 w podziemiach kościoła pw. „Podwyższenia Krzyża Św.” Otwarto wystawę grafik Jacka Fedorowicza. Wystawione prace nawiązują m.in. do tematyki byłej NSZZ „Solidarność” oraz ośmieszają ustrój socjalistyczny. Cała ekspozycja umieszczona jest w oszklonych gablotkach. Przy wejściu do salki sprzedawane były niektóre grafiki J. Fedorowicza w cenie po 300 zł za sztukę. (…)

 

10 kwietnia 1986

TW ps. „Zenek” poinformował, że w środowisku górniczym Bytomia obecnie brak jest większego zainteresowania sprawami związanymi z przygotowaniami do X Zjazdu PZPR. Praktycznie brak jest na ten temat dyskusji, podobnie jak o zbliżającym się 1 maja. Większe zainteresowanie wywołują wśród górników podwyżki cen, te ogłaszane w środkach przekazu, jak również i te ukryte. W rozmowach górnicy podają co zdrożało, a nie było wcześniej o tym zapowiedzi i co jeszcze może zdrożeć. (…)

Mieszkańcy dzielnicy „Szombierki” narzekają na trudności z dojazdami do centrum Bytomia z powodu zamknięcia dwóch przejazdów pod wiaduktami. Z tego też powodu komunikacja miejska kursuje okrężną drogą przez Zabrze albo Chorzów i ma duże opóźnienie. Mieszkańcy spóźniają się do pracy. Dostawy do sklepów takich artykułów jak chleb, mleko itp. Są dowożone w tej dzielnicy na czas. (…) Przy naprawie wiaduktu przy dworcu zatrudnione są trzy przedsiębiorstwa, a robotnicy pracują przez całą dobę. Mieszkańcy interweniują u władz miejskich, gdyż najczęściej widzą przy naprawie jedynie 4 robotników.


Meldunek sytuacyjny z dnia 10 kwietnia 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]
 

14 kwietnia 1986

Z uzyskanych informacji wynika, że mieszkańcy Bytomia w prowadzonych dyskusjach wyrażają niezadowolenie wobec rosnących lawinowo kosztów utrzymania. Ciągle rosnące ceny artykułów żywnościowych powodują uczucie destabilizacji społeczno-gospodarczej. Dodatkowo ten fakt pogłębia okoliczność nałożenia się w ostatnim czasie podwyżek cen za użytkowanie lokali mieszkalnych. (…)

 

28 kwietnia 1986

Na terenie MUSW Bytom nie zanotowano wydarzeń o charakterze politycznym. (…) Zadania i czynności dot. zabezpieczenia i rozpoznania przed 1 maja prowadzone są na bieżąco i zgodnie z planem.

Od KO „B.M.” uzyskano informację, że w Bytomiu-Łagiewnikach krąży tzw. „łańcuszek z Holandii”. Kopie „łańcuszka…” są najczęściej wtykane do drzwi mieszkań podczas nieobecności domowników lub wrzucane do skrzynek listowych.

 
"Łańcuszek z Holandii", jaki krążył w Łagiewnikach w kwietniu 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]

30 kwietnia 1986

Melduję, że w ciągu minionej doby na terenie Bytomia panował spokój. Nie zanotowano wydarzeń mogących mieć wpływ na stan bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w mieście. Nie zanotowano wrogich napisów, haseł, ulotek, itp. Uzyskiwane informacje nie potwierdzają, aby mogło dojść do zakłóceń uroczystości pierwszomajowych.


Meldunek sytuacyjny z dnia 30 kwietnia 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]
 
 
 

Część I Raportów... znajduje się TUTAJ

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz