Nieznana historia...


Zapraszam do lektury, którą Maciej Bartków oparł na materiałach dotąd nigdzie niepublikowanych, głównie na dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej. „Strażnicy IV Rzeszy” są trzecią i zarazem ostatnią książką autora podejmującą tematykę „Werwolfu” na Śląsku...Z serii "Nieznana historia" wydawnictwa "Technol" z Krakowa, ukazała się nowa książka Macieja Bartkowa "Strażnicy IV Rzeszy". Spotkanie autorskie z publicystą miało miejsce 22. października w Biurze Promocji Bytomia przy Rynku 7.

Tytuł książki Macieja Bartkowa „Strażnicy IV Rzeszy” odnosi się do członków tajnej organizacji narodowowyzwoleńczej, „Werwolf”, której celem miało być prowadzenie działań dywersyjnych na tyłach wrogich wojsk po ewentualnych odwrotach sił niemieckich . Miała to być organizacja, która nie tylko pozwoliłaby na odwrócenie losów II wojny światowej, ale co istotne, po ewentualnej klęsce hitlerowskich Niemiec, z czym liczyli się twórcy „Werwolfu” Himmler i Bormann, prowadzić akcje sabotażowe na terenach zajętych przez koalicjantów...

Czytaj wiecej: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/straznicy_iv_rzeszy_nowa_ksiazka_macieja_bartkowa_354725-1--1-d.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz