Szpiegowska epopeja

Jednoznacznym potwierdzeniem powyższych stwierdzeń jest zrealizowana przez Wydział II KWMO w Katowicach sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim „Turysta”. Co ciekawe, w tej szpiegowskiej epopei, występują w rolach głównych mieszkańcy Bytomia…

Dama Niezłomna - dokumenty UB

Jej życiorys jest dowodem na to, że w czasach PRL-u można było być wykładowcą historii, a równocześnie pozostać wiernym prawdzie i przede wszystkim sobie. Pod tym względem bohaterka dzisiejszego odcinka Panteonu bytomskiego, doktor Urszula Szumska, w pełni zasłużyła na miano damy niezłomnej.  Jej student, późniejszy rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor Stanisław Nicieja wspominał ją słowami pełnymi podziwu i szacunku. 

Bytomskie Firmy

Dawny Bytom, to miasto, które przez lata było jednym z najważniejszych górnośląskich grodów. Zarówno przed II wojną światową, jak i po jej zakończeniu, w Bytomiu istniały i funkcjonowały setki różnej wielkości zakładów, fabryk, przedsiębiorstw. Niestety, upływający czas, a przede wszystkim burzliwy wiek XX w Europie sprawiły, iż dzisiaj o ich istnieniu zaświadczyć mogą już tylko wyłącznie archiwalia. Archiwalia, pośród których zachowało się wiele pism wysyłanych na papierze firmowym przez dawnych mieszkańców naszego miasta.

Tomasz Sanecki recenzuje

Publikacja Macieja Bartkowa z pewnością stanowi przełom w postrzeganiu działalności Werwolfu na Dolnym Śląsku. Podobnie, jak w publikacji o Werwolfie na Górnym Śląsku, również tutaj działalność podziemia pohitlerowskiego była znikoma lub praktycznie nie istniała. Dla czytelnika cenne z pewnością są również zamieszczone w książce liczne zdjęcia, skany notatek służbowych, akt, protokołów, artykułów prasowych i aneksy, na podstawie których autor oparł swoją publikację. Zebranie tych wszystkich materiałów przez Bartkowa trwało wiele lat, jednak dzięki temu owiana  tajemnicą historia pohitlerowskiego podziemia na Ziemiach Odzyskanych została napisana na nowo, a wiele istniejących dotąd w świadomości ludzkiej historii zostało przez badacza tajemnic Śląska obalona...

Skrzynie kapitana Reutera

Znalazłem w lesie ścięte brzozy i świerki, około 10 sztuk, odległość brzozy od brzozy mniej więcej 5-8 metrów, prowadzą w górę lasu do dwóch skał, jednej dł. 4 m., drugiej dł. 3m., przed jedną ze skał ostatnia ścięta brzoza posiada trójkąt żelazny – jak od skrzynki amunicji i jest pomalowany zieloną farbą, na skale koło ziemi jest znak „14m” kierunek szpiców trójkąta – jeden wskazuje kierunek ziemi – drugi kierunek na wschód – a szpic trójkąta na zachód....

Stary Rozbark...

Wybudowane w 1898 roku Warsztaty Górnośląskich Kolei Wąskotorowych to wielki kompleks budynków i torowisk. To największy tego typu zakład na Śląsku. Przez sto lat w halach remontowano wagony i lokomotywy: wymieniano zużyte koła i osie, resory oraz naprawiano wysokoprężne silniki. Na zapleczu działała nawet fabryczka acetylenu. Pracowano na okrągło, przez siedem dni w tygodniu. Kiedyś bowiem bez wąskotorówki nie mógł obyć się śląski przemysł…