O mnie
   Maciej Bartków, urodzony w 1973 roku. Administratywista, specjalista dziennikarstwa, regionalista, poszukiwacz i pasjonat tajemnic Bytomia i Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem czasu II wojny światowej i okresu powojennego. Autor książek „Tajemnica Szybu Południowego”, „Werwolf na Górnym Śląsku”, „Werwolf. Propaganda PRL”, Strażnicy IV Rzeszy”, "Akta Skarbów", "Kryptonim Maksymilian" i "Tajny Zamek Niedzica".  W swoich pracach, opartych niemal wyłącznie na niepublikowanych wcześniej dokumentach archiwalnych, demitologizuje historię niemieckiego podziemia, mającego operować w latach czterdziestych XX wieku na Śląsku, przybliża kulisy największej zagadki II wojny światowej na Śląsku, jaką jest sekret związany z ukryciem przez SS-manów w czeluściach Szybu Południowego ówczesnej kopalni „Prusy” nieznanego po dziś dzień ładunku czy tropi zaginione w czasie wojny śląskie dzieła sztuki.  W licznych artykułach prasowych, publikowanych miedzy innymi na łamach miesięcznika „Odkrywca”,  podejmuje głównie te tematy, o których dotychczasowa literatura milczała.  Pośród nich odnaleźć możemy historię zaginionej kolekcji dzieł sztuki Muzeum Górnośląskiego, z, po raz pierwszy upublicznionymi zdjęciami nie odnalezionych po dziś dzień obrazów, losy organizacji „Czarna Maska” z Chorzowa, historię o odnalezieniu w Auschwitz pamiętnika z łódzkiego Getta, poszukiwaniach skrzyń dla niemieckich dywersantów zakopanych na Dolnym Śląsku czy opowieść o poszukiwaniu przez Służbę Bezpieczeństwa w Jeleniej Górze domniemanego archiwum fotograficznego dolnośląskiej Hitlerjugend. Za największy jednak sukces uważa odnalezienie w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej teczki personalnej Franciszka Sawickiego - bezpośredniego mordercy Danuty Siedzikówny Inki.

   Pomysłodawca i koordynator prowadzonego w Bytomiu projektu „Tajemniczy Bytom”. W ramach pierwszej części projektu m.in.: udostępniono do zwiedzania schrony przeciwlotnicze pod placem Akademickim, odwiedzono podziemia bytomskiej pływalni krytej przy ul. Parkowej, zinwentaryzowano kilka wejść do biegnącego pomiędzy wzgórzem św. Małgorzatki a Szombierkami tunelu po dawnej kopalni „Szombierki” oraz spenetrowano podziemny schron dowodzenia z okresu PRL na Bobrku. W archiwach odnaleziono wiele ciekawych dokumentów, dotyczących między innymi bytomskiego Hitlerjugend, Żydowskiego Robotniczego Klubu Sportowego „Haopel” czy pierwszego strajku, jaki miał miejsce w Bytomiu na kopalni „Miechowice”.

   W czasie  drugiego etapu projektu, odnaleziono pamiątki przedwojennego Bytomia oraz eksplorowano podziemny tunel łączący IV Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu z pobliskim Komisariatem Policji. Stworzony na bazie tego wydarzenia film tylko w ciągu pierwszych kilku dni obejrzało kilka tysiące osób, a na zorganizowane przez Biuro Promocji Miasta zwiedzanie obiektu przybyło ponad 300 bytomian.

   W przeszłości związany z lokalnym miesięcznikiem „Przegląd Piekarski”. Prywatnie mąż, ojciec i właściciel dwóch beagli oraz czternastu kotów, które bezpieczną przystań znalazły u niego na ogródku.