Zaginione dzieła sztuki

 
 
23 kopie poszukiwanych dzieł sztuki, które utraciło Muzeum Górnośląskie mogli zobaczyć wczoraj /23 czerwca/ bytomianie w ramach projektu „Tajemniczy Bytom”. Prezentacja odbyła się w schronie na pl. Akademickim...

 II wojna światowa to nie tylko działania wojenne, wielkie operacje taktyczne, ale także zorganizowana grabież mienia. Podczas wojny spore straty poniosło Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, które utraciło wiele obiektów muzealnych, co było związane z akcją zabezpieczania dzieł sztuki przed konsekwencjami możliwych bombardowań samolotów alianckich. W zamyśle organizatorów ewakuacji, było ich ratowanie, jednak w rzeczywistości wiele z nich zostało bezpowrotnie utraconych. Prawdopodobnie w czasie trwania działań ewakuacyjnych bytomskich zbiorów nie sporządzono spisów wywożonych dzieł sztuki lub do dnia dzisiejszego taki spis się nie zachował.

Konsekwencją tego była utrata wielu obiektów muzealnych, które należały do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Od 1992 roku Ministerstwo Kultury gromadzi informacje na temat dzieł sztuki z terenów znajdujących się w granicach Polski po 1945 roku. Na tej liście zarejestrowane są właśnie 23 obiekty pochodzące z naszego muzeum. Teraz, po ponad 70 latach od ich zaginięcia, bytomianie mogli zobaczyć ich kopie.

Nietypową wystawę w ramach projektu „Tajemniczy Bytom” zorganizował Wydział Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami oraz Maciej Bartków, który opowiadał zwiedzającym historię zaginięcia bytomskich dzieł sztuki. Specjalną oprawę zapewniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej Landser.

 
 
 
 
K. Lubos
K. Lubos
K. Lubos
K. Lubos
 
K. Lubos

 
K. Lubos

 
    


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz