"Ostatnia Msza".


 

Swoją ostatnią Mszę Świętą za Ojczyznę Ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawił 8 października 1984 roku w Bytomiu w czasie trwającego w dniach 4-11 października Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Ksiądz Jerzy wygłosił wówczas kazanie, którego treść uznać można za ponadczasową. W kontekście Jego męczeńskiej śmierci szczególnie wstrząsająco brzmią zwłaszcza j Jego słowa o pszenicznych ziarnach prawdy, za które trzeba czasami zapłacić.


Niepublikowane dotychczas dźwiękowe nagranie kazania Księdza Jerzego Popiełuszki ilustrowane jest między innymi zachowanymi w IPN i archiwach prywatnych fotografiami wykonanymi w czasie Mszy oraz fotografiami "napisów antysocjalistycznych" - jak określali je funkcjonariusze SB – jakie na początku lat 80. XX wieku pojawiały się na bytomskich murach. Widzimy je m.in. na Muzeum Górnośląskim czy Komitecie Miejskim PZPR.


 

Jako ilustrację w filmie wykorzystano także podziemia kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu. To niedostępne szeroko miejsce jest bowiem także ważną częścią historii miasta. W latach osiemdziesiątych, tam właśnie działacze bytomskiej opozycji drukowali swoje ulotki, kolportowane następnie w wielu częściach Bytomia.
 
 
 
  
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz