Na afiszu...Historia Opery Śląskiej to  nie tylko muzyka. To także grafika, plakaty powstałe specjalnie na potrzeby spektakli wystawianych w Operze. Wspaniałe afisze będące świadectwem bogactwa życia artystycznego Bytomia tworzone były przez najwybitniejszych polskich plakacistów, w tym między innymi Józefa Mroszczaka – współtwórcę polskiej szkoły plakatu. Kilka z nich, dzięki zdigitalizowaniu ich przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, możemy obejrzeć nie wychodząc z domu...


Za oficjalną datę utworzenia Opery Śląskiej w Bytomiu przyjmuje się dzień 14 czerwca 1945 roku – dzień premiery Halki Stanisława Moniuszki, którą wystawił zespół utworzony i kierowany przez artystę Adama Didura. W okresie pierwszych miesięcy uformował się pod jego pieczą krąg solistów złożony z utalentowanych młodych artystów. W tym czasie Opera Śląska została wzmocniona przez znaczną część zespołów wygnanej ze Lwowa przez Sowietów  Opery Lwowskiej.

Zrealizowano tutaj w ciągu istnienia sceny około 250 premier oper i baletów. Zaprezentowano dzieła polskie obejmujące całokształt dorobku operowego Stanisława Moniuszki, utwory K. Szymanowskiego, L. Różyckiego, W. Rudzińskiego, J.A. Maklakiewicza, J. Świdra, R. Twardowskiego i T. Bairda. Ponadto repertuar obejmuje znaczną liczbę oper W.A. Mozarta, najważniejsze dzieła G. Verdiego, niemal całą twórczość G. Pucciniego, a także wiele innych dzieł reprezentatywnych dla XX wieku.

Historia Opery Śląskiej to jednak nie tylko muzyka. To także grafika, plakaty powstałe specjalnie na potrzeby spektakli wystawianych w Operze. Wspaniałe afisze będące świadectwem bogactwa życia artystycznego Bytomia tworzone były przez najwybitniejszych polskich plakacistów, w tym między innymi Józefa Mroszczaka – współtwórcę polskiej szkoły plakatu. Kilka z nich, dzięki zdigitalizowaniu ich przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, możemy obejrzeć nie wychodząc z domu.

Z kolei w archiwum katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej zachowała się fotografia zaproszenia na występ zespołu opery bytomskiej w Krakowie, jaki odbył się tam w pierwszych miesiącach II wojny światowej.Dama Pikowa, 1947r.

Romeo i Julia

Pan Twardowski, 1950r.
Esmeralda

Stańczyk

Jezioro Łabędzie

Otello

Na kwaterunku, 1954r.

Hagith

Holender Tułacz


W pierwszych miesiącach II wojny światowej zespół opery bytomskiej koncertował w Krakowie


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz