Nieznane zdjęcia Huty Bobrek

Huta Bobrek w Bytomiu przez lata należała do jednych z najważniejszych zakładów pracy. Stąd nic dziwnego, iż była pod stałą opieką Służby Bezpieczeństwa, która prowadziła wobec  niej działania zabezpieczające.

W ich trakcie dokonywano wielorakich inspekcji, kontroli i sprawdzeń. Co z dzisiejszego punktu widzenia najważniejsze, w trakcie swoich czynności, funkcjonariusze tzw. „organów bezpieczeństwa” wykonywali również dokumentacje fotograficzną, utrwalającą wykryte braki w zabezpieczeniu zakładu.

Do kilkunastu takich fotografii udało mi się dotrzeć w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Prezentowane zdjęcia zostały wykonane w czasie akcji o kryptonimie „Obiekt” przeprowadzonej w roku 1972 oraz w trakcie sprawy obiektowej „Kafar” rozpoczętej również w tamtym roku.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz