"Budynki". Nowy film o tajemnicach Bytomia


Bytom, miasto o ponad 760-letniej historii, jest jednym z najciekawszych i najpiękniejszych miast Górnego Śląska. W przeszłości, z racji licznie występującej w mieście wspaniałej architektury nazywano go nawet Małym Wiedniem. Bogactwo uwidoczniło się tak w kamieniczkach jak i gmachach użytku publicznego. Bytomska architektura należy do najciekawszych i najbardziej zróżnicowanych w Polsce. Reprezentuje wszystkie style i tendencje występujące w budownictwie XIX i pierwszej połowy XX wieku...

Nie wszystkie jednak budynki doczekały dnia dzisiejszego. Jedne uległy zniszczeniu w wyniku szkód górniczych inne padły ofiarą totalitaryzmów pustoszących Europę w XX wieku. Jedną z takich nieistniejących już budowli jest żydowska synagoga, zniszczona przez Niemców w czasie tzw. Nocy Kryształowej w listopadzie 1938 roku. Synagoga znajdowała się przy dzisiejszym placu Grunwaldzkim. Została wybudowana w latach 1867–1869 na miejscu wcześniejszej bożnicy, pochodzącej z 1809 roku. Parę dni po jej zniszczeniu władze miasta nakazały gminie żydowskiej szybkie rozebranie ruin, uporządkowanie terenu, a następnie jego sprzedaż. Cegły i kamienie z budynku zostały wykorzystane do zasypania stawów na przedmieściach Bytomia.

W miejscu na którym usytuowano bożnicę, ekipa Tajemniczego Bytomia odkryła zagadkowe podziemia niewiadomego przeznaczenia. Jak wyglądają? Jakiemu celowi służyły? Czy miały cokolwiek wspólnego z synagogą?


 FILM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz