Rynek. Nowy film o Bytomiu.

 
Bytomski Rynek powstał w średniowieczu, ale dzisiaj nie przypomina formą swojego pierwowzoru. Przez długie lata ulegał przekształcaniu, a jego płyta stawała się coraz większa. Jedne budynki znikały inne powstawały, zmieniła się także jego funkcja. Przez lata w miejscu tym funkcjonował Ratusz, zniszczony w wyniku II wojny światowej. W chwili obecnej Ratusz, czy jak go teraz nazywamy – Urząd Miejski znajduje się przy ulicy Parkowej, a Rynek stał się miejscem spotkań towarzyskich w licznych tutaj w okresie letnim ogródkach kawiarnianych...

W latach 90-tych XX wieku Rynek stał się także miejscem prowadzonych tutaj badań archeologicznych. W miejscu, w którym znajdowała się dawna pierzeja zachodnia Rynku natrafiono na podziemia, których czas powstania określono na przełom 13 i 14 wieku.

W roku 1993 z inicjatywy Pani Izabeli Kühnel z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu powstał film dokumentujący prowadzone tutaj prace. I tylko wyłącznie dzięki temu, dzisiaj zobaczyć możemy co znajduje się kilka metrów pod nami.

Zapraszam zatem w podróż do początku lat 90-tych, do miejsca, którego już nie ma.
 
 
 
 
 
 
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz