Meldunki sytuacyjne SB - rok 1986; cz. III


W opinii rozmówców w większości sklepów w czasie sprzedaży kawy panował bałagan i nieład, często dochodziło do bójek, a personel tych sklepów handlowych nie potrafił zapanować nad sytuacją…  Życie codzienne mieszkańców Bytomia w roku 1986 w raportach miejscowej SB.


1 maja 1986
Manifestacja 1-Majowa na terenie Bytomia została zorganizowana w tej samej formie, jak w latach ubiegłych. W centrum miasta i w 7 dzielnicach odbyły się wiece poprzedzające gwieździstymi pochodami. Manifestacja w centrum rozpoczęła się od wyruszenia z miejsc koncentracji podstawowych kolumn, na czele z wiodącymi zakładami w kierunku pl. Thaelmana. Podstawowe kolumny prowadziły załogi KWK „Dymitrow”, KWK „Rozbark”, ZRG-ZBSz, PGK, PSS „Społem”, PKP, BRGW. Do uczestników podstawowych kolumn dołączyły na trasach przemarszu manifestacji załogi poszczególnych zakładów pracy. O godz. 10.00, po odegraniu Hymnu Narodowego, uczestnicy manifestacji wysłuchali przemówienia I Sekretarza KC PZPR, Przewodniczącego Rady Państwa, Tow. Gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Po przemówieniu wystąpił tow. Bronisław Grajoszek – I Sekretarz KZ PZPR KWK „Rozbark” – delegat na X Zjazd PZPR, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzisiejsze święto przypada w roku X Zjazdu PZPR. (…) Część oficjalną zakończyło odegranie „Międzynarodówki”. (…)
W pięciu najbardziej zagrożonych kościołach zabezpieczono operacyjnie msze. Żadnych wrogich politycznie akcentów nie stwierdzono.


Raport MUSW w Bytomiu z dnia 1 maja 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]2 maja 1986
K[ontakt] O[peracyjny] „G.M” poinformował, że w dniu 1986.04.30. powrócili artyści Opery Śląskiej w Bytomiu z występów w RFN. Wystawiana sztuka „Nabucco” spotkała się z dużym aplauzem publiczności zachodnioniemieckiej. Zachowanie artystów było bez zastrzeżeń, z wyjątkiem artysty chóru W.J., który wprowadził się w stan nietrzeźwy i został odesłany do Polski.


5 maja 1986
Z uzyskanych informacji wynika, iż niektórzy mieszkańcy Bytomia maja pretensje do urzędu o późne zarządzenie podania preparatu „lugola”. Uważają, że powinno to nastąpić natychmiast po stwierdzeniu skażenia atmosfery. Padają również głosy, że skażenie pierwiastkami radioaktywnymi jest znacznie wyższe niż podają komunikaty rządowe. (…)
W dniu 3.05. o godz. 18.30 odbyła się w kościele pw. „Podwyższenia Krzyża Świętego” w Bytomiu msza w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Tyburczy. W trakcie mszy wygłosił kazanie, w którym poruszył m.in. następujące sprawy:
1.      Mówiąc o Matce Boskiej stwierdził, że jest ona cały czas z nami pod postacią madonny Katyńskiej;
2.      Poruszając temat Ojczyzny powiedział, że kojarzy się nam ona m.in. z Wisłą i w tym kontekście z „cudem nad Wisłą” i ciałem księdza Jerzego; (…)
W dalszej części mszy, O. Tyburczy wzywał do modlitw za rzeczywistą wolność i samorządność oraz za tych, którzy zginęli za prawdę, w tym za ks. Jerzego i 9 górników. W mszy wzięło udział ok. 650 osób. (…)


9 maja 1986
W dniu 1986.05.08. w parafii pw. „Podwyższenia Krzyża Św.” Zabezpieczono operacyjnie nabożeństwo w intencji Ojczyzny i księdza Jerzego Popiełuszko. Mszę odprawił oraz kazanie wygłosił ks. Karol Knap. Kazanie nie zawierało wrogich akcentów politycznych, miało charakter religijny oraz nawiązywało do wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa i męczenników. (…) W mszy uczestniczyło około 700 osób w różnym przedziale wiekowym. Odśpiewano dwie pieśni „Boże coś Polskę” oraz „Ojczyzno ma”, w trakcie której około 40% osób podniosło palce do góry w kształcie litery V.


26 maja 1986
W dniu 1986.05.06. TW „Ringo” przekazał plik wydawnictw bezdebitowych, które otrzymał od ob. P.L., zatrudnionego w Operze Śląskiej w Bytomiu jako artysta chóru. Wydawnictwa te miały zostać wywiezione do RFN. Były to „Tygodnik Mazowsze”, „Kronika Małopolska”, „Jesteśmy”, „Kurs”, „KAT”. W trakcie przeglądu powyższych wydawnictw natrafiono na artykuł w „KAT” pisany przez korespondentów terenowych. M.in. w korespondencji z Gliwic pt. „W tych góralskich lasach” czytamy: „Niektóre osoby w Gliwicach nie otrzymują korespondencji ponieważ gliwiccy ubecy wybrali się na narty. Na Poczcie Głównej w Gliwicach siedzi bowiem zazwyczaj grupa ubeków, zajmujących się przeglądaniem korespondencji. Zarobki mają bardzo wysokie, ale tez i wydajność pracy odpowiednią. Pracownicy Poczty żalą się, że muszą im nosić nieustannie olbrzymie wory z listami, które ubecy przeglądają przy pomocy odpowiednich przeglądarek. Teraz listy te czekają”. W związku z powyższym ob. P.L. zostanie objęty kontrolą operacyjną  w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Artysta”.

Raport MUSW w Bytomiu z dnia 3 czerwca 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]20 lipca 1986
W dniu 1986.07.19 o godz. 14.00 przy KWK „Rozbark” w Bytomiu odbyło się otwarcie ośrodka sportu i rekreacji GKS „Rozbark”. Został on wybudowany w czynie społecznym przez załogę kopalni. W uroczystości otwarcia udział wzięli:
- minister Górnictwa i Energetyki – gen. dyw. Cz. Piotrowski,
- wiceminister GiE – tow. Gustek,
- Sekretarz KW PZPR w Katowicach – tow. Rembiarz
- wicewojewoda katowicki – tow. Spyra i tow. Piszczyk,
- Przewodniczący Federacji Górników, poseł na Sejm – tow. Moritz,
- poseł – tow. Sokołowski
Oraz przedstawiciele władz administracyjno-politycznych miasta Bytomia i kopalni „Rozbark”. Impreza była zabezpieczona operacyjnie i przebiegała bez zakłóceń.


26 lipca 1986
W dniu 1986.07.25. sprzedaż papieru toaletowego w sklepie papierniczym przy ul. Jainty w Bytomiu spowodowała olbrzymią kolejkę za tym artykułem. Ponieważ sprzedawano tylko po 5 rolek na osobę, ustawiano się w kolejce całymi rodzinami, co spowodowało kłótnię wśród klientów. Kłótnie w efekcie sprowadzały się do utyskiwania na rząd i partię. Zadawano pytanie kiedy w naszym kraju będzie prawidłowe zaopatrzenie i znikną kolejki. Wypowiadano się, że skoro rząd nie potrafi uporać się z papierem toaletowym, to wątpliwe czy potrafi uporać się z czymkolwiek. Padały twierdzenia, że potrafi jedynie podnosić ceny na artykuły żywnościowe i przemysłowe. Należy zaznaczyć, że od dłuższego czasu odczuwa się na terenie Bytomia niedostateczne zaopatrzenie w papier toaletowy. Jego rzadkie dostawy powodują zawsze kolejki i podobne incydenty, jak powyżej opisany.


30 września 1986
Z uzyskanych operacyjnie i od TW „Janek” informacji wynika, że mieszkańcy Bytomia uskarżają się na nierytmiczną dostawę podstawowych towarów do sklepów takich jak: margaryna, jajka, proszki do pranie, sery żółte. Bywa tak, że przez tydzień lub dwa nie można tych artykułów spotkać w sklepach. Natomiast kawa sprzedawana była w dniu 27.09. br. Sprzedawana była w wydzielonych sklepach od godziny 15.30 aż do wyczerpania się przydziałów. Już na kilka godzin wcześniej, przed tymi sklepami, ustawiały się kilkudziesięciometrowe kolejki ludzi. W czasie sprzedaży odnotowano kilka telefonów od personelu sklepów oraz od klientów z prośbami o interwencję MO. M.in. personel sklepu przy ulicy Francuskiej, Witczaka, 22 Lipca i Piekarskiej prosił o pomoc w zaprowadzeniu porządku i opanowaniu sytuacji. Telefonowali także klienci z zażaleniami, iż personel sklepu sprzedał mniej kawy niż wynosiła dostawa. Dotyczyło to sklepów przy ul. Pułaskiego i Głowackiego. W opinii rozmówców w większości sklepów w czasie sprzedaży kawy panował bałagan i nieład, często dochodziło do bójek, a personel tych sklepów handlowych nie potrafił zapanować nad sytuacją. (…)Raport MUSW w Bytomiu z dnia 9 października 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]30 października 1986
TW ps. „Zdzisław” poinformował, że w Bytomiu powstało ogniwo Tymczasowej Rady Konsultacyjnej „Solidarności”, które zorganizował i na czele którego stoi dr Świętochowski. Rada Konsultacyjna „S” odbyła już jedno spotkanie z udziałem przedstawiciela z Katowic w kościele pw. Wniebowzięcia NMP” w Bytomiu. Ponadto figurant sprawy operacyjnego rozpracowania kryp. „Zbiórka” stwierdził, że grupa nawiązała kontakty z Gdańskiem; przypuszczalnie jeden raz w miesiącu ktoś będzie jeździł do Anny Walentynowicz. (…) Bliższe dane o Tymczasowej Radzie Konsultacyjnej „S” przekażę po uzyskaniu od osobowych źródeł informacji.


8 grudnia 1986
(…) ok godz. 16.50 w dniu 1986.12.07. na podwórze między kościołem a plebanią wjechał samochód „Taxi”, marki „Wołga” koloru czarnego, o nr rejestracyjnym BKU-4265, z którego wysiadły 4 osoby, które udały się do pomieszczenia parafialnego. (…) Z informacji uzyskanych operacyjnie wynika, że starsza kobieta i starszy mężczyzna to rodzice ks. Jerzego Popiełuszki. W/w przybyli do Bytomia na zaproszenie o.o. Kapucynów z parafii pw. „Podwyższenia Krzyża Świętego” na uroczystą mszę w intencji ks. Jerzego Popiełuszki i Ojczyzny, która ma się odbyć w dniu 1986.12.08 o godz. 18.30. Z tej okazji ma także nastąpić uroczyste odsłonięcie tzw. „groty” poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce. Powiadomiono już telefonicznie dyżurnego Wydz. IV WUSW Katowice.


9 grudnia 1986Raport MUSW w Bytomiu z dnia 9 grudnia 1986 roku
[za: Archiwum IPN w Katowicach]11 grudnia 1986
W  obecnym okresie, zasadniczym tematem rozmów i dyskusji załogi kopalni „Miechowice” w Bytomiu jest problem zaopatrzenia rynku przed zbliżającymi się świętami. Istnieją poważne wątpliwości, a nawet obawy, co do możliwości wywiązania się kierownictwa resortu handlu z wcześniejszych zapewnień o pełnym zaopatrzeniu rynku. (…)
Przykładowo cytryny, będące aktualnie w sprzedaży, nie znajdują zbyt wielu nabywców ze względu na wysoka ich cenę i bardzo złą jakość. Jednak najwięcej niepokoju wzbudza obawa przed brakiem możliwości zaopatrzenia się w wędzonki i lepsze gatunki wędlin i mięsa na okres świąt.


15 grudnia 1986
Po uroczystościach żałobnych po śmierci dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu Napoleona Siessa wśród większości artystów panuje nastrój przygnębienia. Są jednak jednostki, które sieją zamęt w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektorskiego. Na ten temat krążą po teatrze plotki i domysły. (…)


16 grudnia 1986
W dniu 15.12.1986r. Wydz. d/w z PG tut MUSW przeprowadził działania profilaktyczno-represyjne pod sklepem „Pewex”, „Jubiler” i „Polsrebro” w Bytomiu. W działaniach udział wzięło 8 pracowników operacyjnych. Wylegitymowano 32 osoby, z 16 osobami przeprowadzono rozmowy profilaktyczne, ukarano 3 osoby mandatami karnymi na łączną kwotę 3.000 zł.


22 grudnia 1986
Wśród tematów dyskusji załogi KWK „Bobrek” w Bytomiu występują krytyczne wypowiedzi na temat słabego zaopatrzenia sklepów mięsnych w lepsze gatunki wędlin i wędzonek przed świętami. Narzeka się również na ogromne kolejki występujące w sklepach rybnych.


24 grudnia 1986
Z uzyskanych informacji wynika, że wiele zdenerwowania wśród osób czyniących zakupy przedświąteczne, a szczególnie kobiet, powoduje złe zaopatrzenie sklepów spożywczych. Opóźnione są poranne dostawy nabiału, występują braki lepszych gatunków sera żółtego i mąki poznańskiej. Nie ma ryżu. Pracujące kobiety mają trudności z zakupem w godzinach popołudniowych mięsa i wędlin. Ponadto w kilku ostatnich dniach występowały trudności z zakupem karpia. Np. w piątek, 16 grudnia, w sklepie rybnym przy ulicy Katowickiej w Bytomiu utworzyła się kolejka około 300 osób, ponad 3 godziny oczekiwano na dostawę karpia. Ryb wystarczyło tylko dla około 100 osób. (…)


29 grudnia 1986
W czasie Świąt Bożego Narodzenia i w okresie poświątecznym na terenie miasta Bytomia nie zanotowano żadnych wydarzeń nadzwyczajnych. W mieście panował świąteczny nastrój i mały ruch uliczny z powodu ciągłych opadów śniegu. Większość mieszkańców Bytomia święta spędziła w gronie rodzinnym. (…) Zgodnie z poleceniem z-cy szefa ds. SB WUSW w Katowicach na terenie Bytomia zabezpieczono operacyjnie pasterki i nabożeństwa w niektórych kościołach w dniach 24-26.12.1986r.

Raporty MUSW w Bytomiu za styczeń 1986  TUTAJ
Raporty MUSW w Bytomiu za okres luty marzec 1986  TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz